O nás

Jsme společnost, jejíž hlavní činností je zabezpečení služeb v oboru stavebnictví, zejména pak v oblasti organizace a řízení staveb chalup na Vysočině. Záměrně uvádíme pojem „chalup“, protože naším cílem je realizovat výstavbu právě těchto lidových stavení, která tvoří původní architektonický ráz českého venkova.

Naše komplexní služby se sestávají od zajištění projektové dokumentace, přes řízení samotné realizace, až po úplné dokončení stavby. Obsahují zajištění všech správních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, vyjádření dotčených stran, kolaudační rozhodnutí,…), řízení již prověřených dodavatelů řemeslných prací a zhotovitelů stavby. Tedy vše, co souvisí se stavbou.

V případě zájmu investora poskytujeme naše služby a poradenství i po dokončení díla., tzn. například při zařizování nábytkem, el. spotřebiči a dalším interiérovým vybavením.

Výpis z obchodního rejstříku

Tradiční chalupy s.r.o.